مراحل درمان ایمپلنت دندان جلو

371
371 بازدید
اشتراک گذاری
مراحل درمان ایمپلنت دندان جلو توسط بهترین متخصص ایمپلنت تهران ریشه دندان پیشین شکسته بود، در یک جلسه ریشخ به آرامی کشیده شد و پیوند استخوان انجام شد و روکش موقت بر روی ایمپلنت قرار داده شد. بعد از دو ماه قالبگیری انجام شد و روکش دایمی به بیمار تحویل داده شد. دلیل رنگ روشن روکش ایمپلنت این است که بیمار دوست دارد رنگ سایر دندانهایش را سفید کند.و این فیلم فقط مراحل درمان ایمپلنت را نشان میدهد.
pixel