کار گشای همه خلق، کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه

199

کلیپ تصویری "کارگشای همه خلق به فرازی از دعای ندبه پرداخته است. دعای ندبه: خدایا، بر ما منّت گذار به خشنودی او/ بر ما مهر و رحمتش ببخش تا به وسیله ی دعای خیر او/ به رحمت واسعه و کامیابی نزد تو نائل شویم. فرازی از دعای ندبه؛ با ترجمه خوانی یاسر دعاگو و دکلمه ی تک بیتی آرش جوان، به همراه قطعه ای از ترانه ی "نیومدی" پویا بیاتی . این کلیپ یک دقیقه ای توسط آقای شاکر به گروه دینی تبلیعی منجی دوازدهم هدیه شده است. monji12.com