کارگاه آموزشی آتی زعفران و سبد سهام و اختیار معامله (آپشن)

725
کارگاه آموزشی آتی زعفران و سبد سهام و اختیار معامله (آپشن) + کارگاه آموزشی مقدمات قراردادهای آتی سکه اطلاعات بیشتر در سایت asasarmaye.com
آسا سرمایه 451 دنبال کننده
pixel