بازرسی نوروزی سازمان تعزیرات

119

شبکه خبر- 23 اسفند 94- 15:30| سازمان تعزیرات از اجرای بیش از 8 هزار بازرسی نوروزی این سازمان در 6 روز گذشته خبر داد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده