علت قطعی اینترنت از زبان سخنگوی دولت

567

علت قطعی اینترنت از زبان سخنگوی دولت

SJ.MEDIA 152 دنبال کننده

u_6825056

3 ماه پیش
اینترنت تا آخر تو ایران قطع میمونه این قطع اینترنت از همون اول براش برنامه ریزی کردن تا دیگه به هیچ سایت خارجی دسترسی نداشته باشیم
pixel