اعطای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد امام(ره) البرز

121
گزارش اهدای اقلام جهیزیه به نوعروسان نیازمندی که در اعیاد قربان و غدیر با کمک صدقات مردم و با همکاری مشترک کمیته امداد امام(ره) البرز و مرکز نیکوکاری اصناف به خانه بخت رفتند
pixel