سیستم ترمز خودرو - لنت ماشین

574

سیستم ترمز خودرو همه ما می دانیم که ترمز چه می کند. وظیفه ترمز کاهش سرعت و توقف امن خودرو است. اما در این فرآیند، لنت های ترمز نقشی بسیار حیاتی ایفا می کنند… ترمزها در شرایط اضطراری می توانند خودرو را متوقف کنند تا خودرو به خودروهای دیگر، موتورسوارها و عابران پیاده برخورد نکند. در نتیجه اهمیت این سیستم نباید نادیده گرفته شود. در این ویدئو با چگونگی کار سیستم ترمز خودرو آشنا میشویم

سبزسنتر
سبزسنتر 15 دنبال کننده