میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای

132

قسمتی از فیلم نقش خارق العاده میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای مدرس: پروفسور حسن مقدم اطلاعات بیشتر و دانلود: https://shop.sazeplus.com/?p=2205

سازه پلاس
سازه پلاس 283 دنبال کننده