پروژه حل معادله خطی به روش تجزیه دولیتل

81

معادلات خطی با نرم افزار متلب بدون استفاده از ode هم قابل انجامه. به روش ریاضی میتوان از ماتریس بالامثلثی برای حل معادلات خطی استفاده کرد.

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel