بهترین محل رگ گیری در دست

3,455

رگ گیری یکی از مراحل مورد نیاز بیهوشی میباشد که از این طریق دارو های بیهوشی به بدن بیمار منتقل میشود تا عمل بیهوشی صورت پذیرد. برخی از بیماران عزیز مایل به گرفتن رگ از ناحیه خاصی از بدن میباشند که ما در این ویدیو بهترین محل رگ گیری را که به نفع بیمار میباشد مشخص نموده ایم

pixel