دمانس و امور مالی و حقوقی Dementia: Financial and Legal issues

57
در جلسه اتاق همیاری دردآشنا مورخ اول مهر ۱۳۹۹، امور مالی و حقوقی عزیزان مبتلا به آلزایمر و انواع فرسایش مغز را بررسی کردیم. در جلسه فوق مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت: پیشرفت بیماری دمانس = افت قوای ادراکی و تصمیم‌گیری؛ تعریف معاملات قانونی؛ فرسایش مغز و معاملات قانونی؛ نیاز به بازنگری قوانین؛ راهکارها برای خانواده بیمار؛ راه‌کارها برای بیمار. برای کسانی که موفق به شرکت در این جلسه نشدند، پادکست آنرا تقدیم می‌کنم.
pixel