پخش معرفی محصول دانش‌بنیان تولید برچسب های هوشمند از اخبار 14 شبکه یک سیما

110

محصول شرکت دانش‌بنیان ریز سامانه های سبز آینده از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بهره‌مند شده است.