مزه فارسی - تمرین‌های ندا و منادا (معلم دبستان)

175
در این ویدیو تمرین‌های درس ویدیوی قبلی (ندا و منادا) بررسی و پاسخ داده می‌شوند.
pixel