مستند جام ؛ « پایان سفید » ، شبکه جهانی جام جم

201

6432- " پایان سفید "به کارگردانی مجید سرحدی روایت زندگی مردم و ماهیگیران کناره دریای خزر از زبان یک ماهیگیر بومی این منطقه با لهجه شیرین گیلکی می پردازد ، همچنین سختی کار و بعضی مشکلات ماهیگیران را به تصویر می کشد. این مستند در چهارفصل مختلف تصویر برداری شده و همین امر باعث شده تا نماهایی جذاب از طبیعت زیبای شمال ایران در فصول مختلف سال به مخاطب ارائه دهد .