قربانیان اسیدپاشی در هند: فروش آزاد اسید را متوقف کنید

704
هزاران حمله اسیدی در هند با قربانیانی که اکثرا زنانند. این کمپین با اجرای خود قربانیان، به ممنوعیت فروش آزاد اسید در هند منجر شد. جایزه نقره ای Creative Effectiveness جشنواره کن 2017
pixel