شعرخوانی انتقادی اسفندیاری در اجتماع عزاداران رضوی

2,941

درد مردم بر دلم داغی شده ، پیش سلطانم قلم یاغی شده، فقر و بیکاری هزاران درد و رنج ، در دیاری پر زر و لبریز گنج، چشم های کارگرهامان تر است، حق این مردم از این بالاتر است

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.