هفتمین جشنواره انار اشرف بهشهر - ناردونه

293
293 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

هفتمین جشنواره انار اشرف یهشهر با حضور پررنگ کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی و جنگلی ناردونه برگزار گردید .