اولین تور آموزشی - تفریحی ذهن ثروت ساز ( مازندران - کلاردشت )

94
برای اولین بار در ایران تور آموزشی - تفریحی ذهن ثروت ساز با 3 هدف مهم در کلاردشت مازندران برگزار می شود اولین و مهمترین هدف برگزاری این تور آموزشی - تفریحی، موفقیت فردی شرکت کنندگان هست. دومین هدف این تور آموزشی، موفقیت مالی تمام شرکت کنندگان است؛ آموزش های ویژه ای که به شرکت کنندگان داده می شود، تمام شرکت کنندگان به درآمدهای باور نکردنی دست خواهند یافت و سومین هدف، هدایت تمام شرکت کنندگان به سمت کارآفرینی است. اطلاعات کاملتر را در وب سایت ذهن ثروت ساز مطالعه کنید: https://zehneservatsaz.com
pixel