ولایت مداری در نظر دکتر محمود احمدی نژاد

903
مهم است اینکه بیاموزیم انقلابی و ولایت مدار بودن یعنی چه رهبری ولایت مدار می خواهد و نه بادمجان دور قاب چین شناخت بهار
Montazer1214 9 دنبال کننده
pixel