قهرمانی قاچای - دور 4 از هفته 7 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400

421
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال‌ کننده
اسب قاچای با چابکسواری یاسر جرجانی و مالکیت محمود کلاته و امید صلاحی توانست در دور 4 هفته 7 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آناشید ۲ و صحراگل به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال کننده
pixel