جعبه گشایی مینی کامپیوتر HP-t730 - تین کلاینت

503
در فیلم جعبه گشایی مینی کامپیوتر HP-t730 ، محتویات بسته بندی این مینی کامپیوتر را باهم بررسی می کنیم. مشخصات فنی این مینی کامپیوتر را در سایر فیلم ها می توانید مشاهده کنید و یا به آدرس www.MiniComputer.ir مراجعه نمایید.
pixel