کتک خوردن هوش سیاه

2,005

هوش سیاه تو تنهایی خودش مشغول به کار بود یه دفعه شهاب از راه میرسه و با هم درگیر میشن و هوش ساه کتک میخوره بقیش را در فیلم ببینید.

علی نقاشی
علی نقاشی 47 دنبال کننده