کتک خوردن هوش سیاه

956

هوش سیاه تو تنهایی خودش مشغول به کار بود یه دفعه شهاب از راه میرسه و با هم درگیر میشن و هوش ساه کتک میخوره بقیش را در فیلم ببینید.

علی نقاشی
علی نقاشی 46 دنبال کننده