عمری خیال بستم / شعر صوفی غلام نبی / قوال صوفی احمد شام

736
عامر هاشمی
عامر هاشمی 21 دنبال‌ کننده

غلام نبی عَشقَری از شاعران پارسی گوی افغانستان بود / پدرش شیرمحمد معروف به داده شیر تاجرپیشه بود / عشقری در سال ۱۲۷۱ ( در چهل تن / ولسوالی پغمان) متولد شد / وی از ۱۸ سالگی به شاعری روی آورد / در سال ۱۲۹۳ خورشیدی غلام نبی نخستین شعرش را به تخلص عشقری سرود. بسیاری از اشعارش در روزنامه های آن زمان به چاپ رسید / در ۹ سرطان ۱۳۵۸ خورشیدی صوفی غلام نبی در هشتاد و هفت سالگی درگذشت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

عامر هاشمی
عامر هاشمی 21 دنبال کننده