مناظره شریفی با انصاری مدیر شبکه وهابی در مورد تضعیف بخاری توسط ذهبی- شبکه ولایت

326
326 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سایت شبکه جهانی ولایت http://www.velayat.tv تلگرام شبکه جهانی ولایت https://t.me/velayattv

pixel