توصیه های عمومی در ایام کرونا

118
آموزش شهروندی 12.1 هزار دنبال‌ کننده
*مرتب دست های خود را بشویید *فاصله (ایمن) را در اجتماعات حفظ کنید *به چشم ها، بینی و دهان خود دست نزنید *بهداشت تنفسی را رعایت کنید *اگر تب دارید، سرفه می کنید یا به سختی نفس می کشید هرچه زودتر به دنبال مراقبت های پزشکی باشید *از اوضاع مطلع باشید و توصیه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را رعایت کنید *از آخرین تحولات مربوط به کوید-19 مطلع باشید.به توصیه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، مسئولین بهداشت عمومی کشور و محل زندگیتان ، یا کارفرمایتان برای مراقبت از خود و دیگران در برابر کووید-19 عمل کنید.
آموزش شهروندی 12.1 هزار دنبال کننده
pixel