جلسه پرسش و پاسخ مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

1,057

اولین جلسه پرسش و پاسخ برخط و سراسری مهندس سید مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با کارکنان