سوالات ارزشیابی پایان ترم قبل از برگزاری آزمون!

508
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی آموزش عالی در دانشگاه خاتم، سوالات پایان ترم خود را قبل از برگزاری آزمون دریافت کرده بودند و علاوه بر آن در طی یک ارائه زنده به صورت وبینار، توضیحات تکمیلی را از مدرس این درس دریافت کردند.
pixel