چرا دولوپرهای ما کمتر به سمت IoT میروند؟

606

سخنرانی سارا ستوده در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با موضوع چرا «دولوپرهای ما کمتر به سمت IoT میروند؟»