بوسکالیس/ دُکوایس- حمل و نقل و نصب سکوی گاز طبیعی- 2

22

ویدئوی شماره 2- Aasta Hansteen- ساخته شده توسط صنایع سنگین هیوندای کره جنوبی- حمل و نقل از کره جنوبی به نروژ