شبیه سازی ماکروفاژ در مقابل سرطان توسط TyFlow

30

شبیه سازی ماکروفاژ در مقابل سرطان توسط TyFlow | لینک دعوت به گروه: https://t.me/joinchat/B_kMVEEwcsDft30a9cdLJQ

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel