دستگاه های لیبل چسبان بطری و ظروف

2,105

لیبل زن پشت چسب دار مخصوص ظروف گرد ٬ چهار گوش ٬ دو طرف لیبل جدا طراحی و ساخت مخصوص لیبل های پشت چسب دار کاغذی ( برچسب ) گروه توان صنعت www.tavansanat.ir | 09152000058

توان صنعت
توان صنعت 56 دنبال کننده