چرا فناوری به علوم انسانی نیاز دارد؟

314

سلام در این ویدیو از سایت ted ما می خواهیم برایتان توضیح دهیم که چرا فناوری به علوم انسانی تیاز دارد و چطور برخی علوم انسانی مثل فلسفه می توانند دید شما را به فناوری تغییر دهند و حتی مسیر و آینده فناوری را نیز تغییر دهند. financedata.ir