کلیپ مرحله دوم قرعه کشی عوارض نوسازی و اهدای جوایز

113

کلیپ مرحله دوم قرعه کشی چهارمین جشنواره شهروندان خوش حساب عوارض نوسازی و عمران شهری سال 1397 در تاریخ 29 فروردین ماه 98 و اهدای جوایز شهروندان خوش حساب در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 98 قرعه کشی مرحله اول در تاریخ 29 آذرماه 97 8 کمک هزینه ایرانگردی ، 8 کمک هزینه خرید لوازم خانگی ، 8 دستگاه دوچرخه و 5 دستگاه خودروی پراید از جوایز این دوره بودند که محمدرضا دهقانی ، رضاقلی غلامی، اسماعیل محمدی، وحید فقهی و شعله چترائی برندگان خوش حساب خوش شانس جایزه خودرو بودند.

pixel