توصیه های لیلا عسگرپور (دکتر قلب -کرج) درباره اثر استرس روی قلب

364
نکاتی که بیماران قلبی درباره اثر استرس برروی قلب باید بدانند.
pixel