آموزش مدلسازی چهارطاق و قوس سنتی در 3ds max

448

مدلسازی معماری تخصص 3ds max است. در این ویدئو با استفاده از یک plane و گسترش آن مدل یک چهارطاق ، قوسها و ستونهای آن ساخته میشود. حسین حائز tak3d

سه بعدی تک 52 دنبال کننده
pixel