دکلمه شعر زندگی - سهراب سپهری - صداي عليرضا محمديان

1,076
زندگی رفتن و راهی شدن است شاعر : سهراب سپهری صدا : علیرضا محمدیان تدوین : منيره صالحی 98/4/20 09138572919 09139372919 09137435456 09137435459
pixel