سخنان دردناک و آه و نفرین کردن حسن روحانی (بدترین دوران تاریخ ایران) دولت خائن

1,573
pixel