تحلیل نماد شپلی

1,119
تحلیل نماد شپلی29 آذر 1397 پیشبینی آینده حرکت سهم
کاری بورس 14 دنبال کننده
زنده
پخش زنده ی مراسم قرائت خطبه ی غدیر
pixel