علیرضا علویان:در بین نامزدها سیمرغ حق خودم بود که گرفتم

663

گفتگو با علیرضا علویان برنده سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری برای فیلم بدون تاریخ بدون امضاء

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده