صداقت وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگاران در خصوص شبکه های اجتماعیش

18
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افنناح فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه این وزارت خوانه تا کنون دانست.
10 ماه پیش
#
pixel