سوران سيلمي زيبا و اصيل كـُـرد

848
شجره اي مشخص و قديمي . پدر: سهراب{طوفان*سحر} مادر: نونمام{فولاد بابايي*كيميا} كيميا{رخش پاليزبان*عالم كور} . مالك: جناب لارتي محل نگهداري: كرمانشاه
pixel