روستاها؛ معضل یا ظرفیت؟

58
58 بازدید
اشتراک گذاری
"رو در رو" با رویکرد بررسی، تجزیه و تحلیل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان فارس تهیه شده در شبکه نیم نگاه با همکاری انجمن دوبله و گویندگی شیراز این برنامه: گفتگو با سید کمال پاک فطرت، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری فارس مجری: زهرا صادقی
pixel