آموزش فن بیان | کلاس فن بیان | قسمت 7

1,030
Instagram : sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 مجموعه پیش رو، مصاحبه ده قسمتی دکتر زند با استاد محمدعلی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه ای در کشور است. در این مجموعه دکتر زند نکات آموزشی و روش های تمرینی فن بیان و صداسازی را با استاد در میان می گذارد. باشد که مورد توجه سخن آموزان قرار گیرد.

NoOra

2 ماه پیش
pixel