نسخه قطعی درمان مشکلات ایران و جهان - قسمت چهارم

32
اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - اگر همواره به این می اندیشید که مشکلات امروز ما در ایران و جهان تا چه حدی شدیدتر خواهد شد و یا اینکه چه زمانی مرتفع خواهد شد؟ حتما این ویدئو را ببینید. اگر امروز همه با هم دست به دعا برای تعجیل فرج بر نداریم کار از این هم سخت تر خواهد شد. باید از چنین روزی ترسید. این مجموعه ی چهار قسمتی را از دست ندهید.
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel