تمرینات تعادلی در سالمندان

22
مرکز جامع توانبخشی روزانه سالمندان یاس تهران http://www.yasrehab.ir/ شماره تماس:44280429 ، 09038665935 آموزش تمرینات تعادلی بر روی سالمندان مرکز روزانه یاس تهران
pixel