کارگاه فن بیان محمدرضا حقدوست پژوهشکده ادبیات اسراء

6,523
کارگاه تخصصی فن بیان، مجری گری و سخنوری مدرس: محمدرضا حقدوست (سیمرغ) مجری طرح: مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء تدوین: رئوف پروانه
pixel