یازدهمین کنفرانس ملی بتن

1,859

اولین همایش ملی سنگدانه، یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن با حضور فعال شرکت فهاب بتن

فهاب بتن
فهاب بتن 4 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1