نقد فیلم شبگرد | هم رنگ جماعت شو!

54
زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: در نقد فیلم شبگرد به بررسی این نکته می پردازیم که فیلم برداری تا چه حد در خدمت داستان گویی ست فکر می کنم همه ی ما از فیلم برداری خوب استقبال می کنیم و نمی شود از این حقیقت گذشت که شب گرد دن گیلروی واقعن زیباست. اما نکته ای درباره ی فیلم برداری اش که برای من خیلی تاثیرگذار بود، این است که چه طور فیلم برداری داستان را تکمیل می کند. هرچیزی که درباره ی نقش اصلی پیچیده مان از طریق دیالوگ یاد می گیریم، در فیلم برداری هم دیده می شود. گیلروی و فیلم بردار فیلم، رابرت السویت، به تک ت
9 ماه پیش
#
آرت تاکس 3.4 هزار دنبال کننده
pixel