خرابی و فروریزش در زلزله‌های اخیر چگونه رخداده است؟

243
این فیلم بخشی از دوره جامع آنلاین طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با تدریس مهندس جواد قدرتی می‌باشد. برای ثبت نام دریافت فیلم دوره به سایت طراح حرفه‌ای ساختمان مراجعه بفرمایید (www.PBD.ir)
pixel